Chcę zrezygnować z wykupionych wakacji

zrezygnować z wykupionych wakacji

Chcę zrezygnować z wykupionych wakacji

Chcę zrezygnować z wykupionych wakacji – czy taka myśl pojawiła się również w u Ciebie w związku z zagrożeniem koronawirusem? Zastanawiasz się pewnie, z jakimi kosztami się to może wiązać? A w jakiej sytuacji możesz tego dokonać bez ponoszenia kosztów?

Kilka miesięcy temu zamieściłam na blogu cykl artykułów, w których opisywałam prawne aspekty, na które warto zwrócić uwagę w czasie podróżowania. Zgubiony bagaż, opóźniony lot, kwestie związane z wypożyczeniem samochodu – w tamtym czasie były to zagadnienia, które interesowały miłośników podróży małych i dużych. Niestety, koronawirus drastycznie zmienił naszą rzeczywistość i codzienność. I niewątpliwie zmienił ją również w kwestiach podróżowania po świecie.

Wiele osób, które miały już wykupione różnego rodzaju wycieczki, zastanawia się teraz nad jedną bardzo ważną kwestią. A mianowicie …

Czy podróżny może zrezygnować z wykupionych wakacji bez ponoszenia żadnych kosztów?

Obecnie wielu moich klientów zadaje mi takie pytanie. Zgodnie z treścią art. 47 ust 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie. Ale tylko w jednym przypadku. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

zrezygnować z wykupionych wakacji

Co rozumiemy przez ,,nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności”?

Przez ,,nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” należy rozumieć „sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”. W motywie 31 preambuły dyrektywy 2015/2302 wskazano, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować, na przykład:

,,działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej”.

Przy ocenie, czy dane okoliczności mają nieunikniony i nadzwyczajny charakter należy stosować kryteria obiektywne.

Tylko w takiej sytuacji podróżnemu przysługuje pełen zwrot kosztów poniesionych już przez niego z tytułu wykupionej wycieczki. Powyższa regulacja odnosi się zarówno do wycieczek objazdowych, jak i do podróży do jednego miejsca docelowego.

W jakim terminie powinien nastąpić zwrot uiszczonych opłat?

Jeśli zrezygnujesz z wykupionych wakacji zwrot wpłat dokonanych przez Ciebie powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki. A w każdym razie zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia przez Ciebie od umowy.

zrezygnować z wykupionych wakacji

Jeśli interesują Cię jeszcze inne zagadnienia dotyczące prawnych aspektów zagrożenia koronawirusem, to zapraszam Cię do lektury pozostałych artykułów mojego autorstwa:

Koronawirus zmienia naszą codzienność – praca zdalna

Zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem – 3 najczęściej zadawane pytania

Jak koronawirus wpłynie na organizację mojego wesela

Chcesz zrezygnować z wykupionych wakacji i nie wiesz co dalej?

Albo masz wątpliwości co do innych kwestii prawnych w związku z zagrożeniem koronawirusem? Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Kontakt z Kancelarią możliwy jest w formie telefonicznej pod numerem 693-728-028 lub za pośrednictwem adresu mailowego: info@kancelariaszkudlarek.pl

Chcę zrezygnować z wykupionych wakacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę