Chcesz zrezygnować z wykupionych wakacji w związku z zagrożeniem koronawirusem? – przepisy po zmianach

zrezygnować z wykupionych wakacji

Chcesz zrezygnować z wykupionych wakacji w związku z zagrożeniem koronawirusem? – przepisy po zmianach

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące kwestii odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy rezygnacja z wycieczki turystycznej jest związana z wybuchem epidemii koronawirusa.

Kilkanaście dni temu pojawił się na blogu artykuł, w którym wyjaśniałam, jak wygląda procedura rezygnacji z wykupionych wakacji bez ponoszenia żadnych kosztów w związku z zagrożeniem epidemicznym.

W ostatnich dniach nastąpiły jednak zmiany w przepisach dotyczących omawianego we wskazanym artykule problemu. Art. 15k ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia sytuację osób, które rezygnują z wykupionych wakacji w związku z wybuchem epidemii.

Obecnie, jeżeli chcesz zrezygnować z wykupionych wakacji w związku z wybuchem epidemii koronawira i złożysz takie oświadczenie organizatorowi wycieczki, to …

Swoje pieniądze odzyskasz po upływie 180 dni (a nie w terminie 14 dni) od dnia powiadomienia organizatora wycieczki o odstąpieniu od umowy. Ten termin ma zastosowanie również w sytuacji, gdy to organizator rozwiąże umowę. Dlaczego? Ponieważ ust. 1 wskazanego powyżej przepisu stanowi, że jeśli odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, to takie odstąpienie od umowy jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Voucher na usługi turystyczne zamiast odstąpienia od umowy

Jednakże odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa powyżej, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Co ważne, wartość takiego vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Finansowa ochrona podróżnych

Zgodnie z ust. 4 art. 15k środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zostaną wydane vouchery na usługi turystyczne (o czym mowa w poprzednim paragrafie), podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Chcesz zrezygnować z wykupionych wakacji w związku z zagrożeniem koronawirusem? – przepisy po zmianach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę