Czujesz, że jesteś ofiarą mobbingu? Prawo daje Ci konkretne możliwości działania

ofiarą mobbingu

Czujesz, że jesteś ofiarą mobbingu? Prawo daje Ci konkretne możliwości działania

W pracy spotyka Cię nagminna krytyka, obrażanie albo ośmieszanie? Tego typu zachowania mogą być uznane za mobbing w pracy. Nie wiesz, co z tym zrobić? W kodeksie pracy znajdują się regulacje, które określają roszczenia ofiary mobbingu.

Ofiarą mobbingu może się stać każdy pracownik. Jeżeli negatywne zachowania w miejscu pracy dotknęły właśnie Ciebie, to koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. Dowiesz się z niego, jakie w takiej sytuacji przysługują Ci roszczenia.

Czym jest mobbing?

Mobbing często jest mylony z dyskryminacją w miejscu pracy. O tym, jak rozróżnić te dwie sytuacje, przeczytasz w moim artykule, pt.: ,,Czy mobbing w pracy to to samo co dyskryminacja?”.

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu, to znaczy, że dotknęło Cię w miejscu pracy nękanie lub zastraszanie skutkujące zaniżeniem oceny przydatności zawodowej pracownika. Co w praktyce może być jego przejawem? Będzie to, np. wyśmiewanie, czy obrażanie. Ale też wykluczanie z zespołu, czy rozsiewanie plotek na Twój temat. Warto pamiętać o tym, że żadne przepisy nie określają zamkniętego katalogu zachowań, które mogą zostać uznane za przejaw mobbingu. Skutkiem podejmowanych zachowań musi być właśnie zaniżona ocena przydatności zawodowej pracownika.

Dwie formy mobbingu

Mobbing może przyjąć dwie formy – pionową oraz poziomą. W pierwszym przypadku, pionowym, mobbing pojawia się między przełożonymi a podwładnymi. A w przypadku mobbingu poziomego – między współpracownikami.

Istotne jest to, że forma mobbingu nie ma znaczenia – bez względu na jego formę odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca.

Pamiętaj o tym, jeśli staniesz się ofiarą mobbingu

W sytuacji gdy staniesz się ofiarą mobbingu, to warto zabezpieczyć wszystkie dowody zaistniałej sytuacji. Mogą to być wiadomości email, smsy, rozmowy. Przed wytoczeniem powództwa zastanów się też, kto mógłby występować w Twojej sprawie sądowej jako potencjalny świadek. Jak w większości postępowań sądowych, zgromadzenie i zgłoszenie odpowiednich dowodów jest niezwykle ważne dla udowodnienia swoich argumentów.

Jeżeli uda Ci się udowodnić stosowanie wobec Ciebie mobbingu, to przysługują Ci wobec pracodawcy konkretne roszczenia – odszkodowanie i zadośćuczynienie.

ofiarą mobbingu

Odszkodowanie w związku z mobbingiem w miejscu pracy

Jeżeli do rozwiązania umowy o pracę dojdzie ze wskazaniem, że przyczyną jej rozwiązania był mobbing, to przysługuje Ci roszczenie o odszkodowanie. Zasądzona kwota nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie jest określona górna granica tych roszczeń.

Zadośćuczynienie w związku z mobbingiem w miejscu pracy

Jeżeli wykażesz, że doszło u Ciebie do rozstroju zdrowia, to możesz domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia. Nie jest określona górna granica tych roszczeń.

Jesteś ofiarą mobbingu i potrzebujesz pomocy w sformułowaniu swoich roszczeń?

Rozmowy z pracodawcą i inne polubowne metody rozwiązywania sporów nie doprowadziły do rozwiązania Twojego problemu? Może się okazać, że pozostanie Ci jedynie droga sądową, na której będziesz mieć możliwość dochodzenia właściwych roszczeń. Jeżeli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, to zapraszam Cię do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią – wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Czujesz, że jesteś ofiarą mobbingu? Prawo daje Ci konkretne możliwości działania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę