Dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i teraz zastanawiasz się, co dalej robić?

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i teraz zastanawiasz się, co dalej robić?

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – i teraz zastanawiasz się, co dalej robić? Tajemnicza przesyłka z sądu spędza Ci sen z powiek? Najgorsze, co możesz w takiej sytuacji zrobić, to pozostać biernym i zostawić sprawy własnemu biegowi. Przeczytaj o tym, jakie kroki możesz podjąć, żeby nie sprowadzić na siebie więcej kłopotów.

Jeżeli dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to oznacza to, że ktoś wystąpił przeciwko Tobie na drogę sądową ze sprawą o zapłatę roszczenia pieniężnego. Mogą to być niezapłacone faktury, nieuiszczone opłaty za media, czy niespłacona ,,chwilówka”. Czyli jedne z bardzo powszechnych spraw toczących się w postępowaniu cywilnym. W takiej sytuacji to, że odebrałeś przesyłkę (rezygnując z postawienia sprawy własnemu biegowi) pozwala Ci podjąć decyzję, co dalej zrobić.

Dlaczego nie mogłem się wcześniej bronić zanim dostałem z sądu nakaz zapłaty?

Postępowanie nakazowe jest o tyle specyficzne, że o wydanym przeciwko Tobie orzeczeniu, czyli nakazie zapłaty, dowiadujesz się już po fakcie jego wydania. Dzieje się tak dlatego, że wydanie nakazu zapłaty odbywa się na posiedzeniu niejawnym (czyli takim, w którym powód i pozwany nie mogą uczestniczyć). Do pozwu powód musi załączyć jednoznaczne dowody wskazujące na to, że pozwany jest mu winien określoną kwotę pieniędzy z określonego tytułu. I jeśli dowody te jasno wskazują, że pozwany miał wobec powoda konkretny dług, to sąd wydaje nakaz zapłaty.

W nakazie zapłaty powinieneś otrzymać pisemne pouczenie, że możesz odwołać się od niego w ustawowym terminie. Jeżeli nie zaskarżysz nakazu zapłaty składając sprzeciw do sądu, to automatycznie dojdzie do jego uprawomocnienia się. Dzięki czemu wierzyciel (powód) będzie mógł skierować sprawę do komornika sądowego. I rozpocznie się proces odzyskiwania od Ciebie długu. Twój następny krok zależy od tego, czy uznajesz dług, którego dotyczy nakaz zapłaty, czy nie.

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty

Dostając z Sądu nakaz zapłaty możesz albo spróbować dogadać się z wierzycielem….

Jeśli uznajesz dług i chcesz się dogadać z wierzycielem, to warto już po otrzymaniu nakazu zapłaty się z nim skontaktować i próbować podjąć jakieś rozmowy ugodowe. Proponując, np. spłatę zadłużenia w ratach, które odpowiadają Twoim możliwościom finansowym. Z wystąpieniem z taką propozycją nie musisz czekać na uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

…albo podjąć próbę obrony swoich praw i złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeżeli jednak uważasz, że nakaz zapłaty przeciwko Tobie został wydany niesłusznie, to koniecznie powinieneś złożyć do sądu pisemny sprzeciw od nakazu zapłaty. Masz na to 14 dni od dnia odebrania przesyłki poleconej z sądu zawierającej nakaz zapłaty. Nie przegap tego terminu! Jeśli go przekroczysz, to złożony przez Ciebie sprzeciw zostanie uznany za złożony nieskutecznie. Sprzeciw możesz złożyć na biurze podawczym w sądzie, który wydał nakaz zapłaty, albo przesłać listem poleconym na adres sądu. Koniecznie z kopią dla powoda.

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

W takim piśmie powinieneś wskazać, czy zaskarżasz nakaz zapłaty w całości, czy w części. Jest to tez moment, w którym powinieneś wskazać wszystkie zarzuty do nakazu zapłaty.

Przykładowo możesz powołać się na:

  • spłatę zobowiązania
  • przedawnienie roszczenia
  • potrącenie wierzytelności
  • nieważność zobowiązania

Nie jest to oczywiście pełen katalog zarzutów, każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Bardzo ważne jest dostrzeżenie wszystkich korzystnych dla Ciebie argumentów, bo na późniejszym etapie sprawy może być już za późno na ich powołanie. Jest to też moment na złożenie wszystkich wniosków dowodowych i załączenie wszystkich istotnych dokumentów. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie sprawy i precyzyjne przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje skierowanie sprawy na rozprawę i dalsze jej prowadzenie w tym trybie.

Zawsze dokładnie sprawdzaj rodzaj wydanego przeciwko Tobie orzeczenia sądowego

W początkowej części artykułu posługiwałam się określeniem ,,nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”, następnie skracając je do ,,nakazu zapłaty”. Jednakże odbierając korespondencję z Sądu zawsze musisz być czujny – może się okazać, że przeciwko Tobie został wydany nakaz zapłaty, ale nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. A jest to inna instytucja prawa cywilnego i procedura odwoływania się od takiego orzeczenia trochę się różni od tej opisanej powyżej. Ale o tym przeczytasz na blogu w przyszłym tygodniu ?

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i teraz zastanawiasz się, co dalej robić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę