Dozór elektroniczny – najnowsze regulacje prawne

dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny – najnowsze regulacje prawne

Kilka miesięcy temu weszły w życie zmiany dotyczące przepisów prawnych regulujących dozór elektroniczny. Co się zmieniło? Kto obecnie może skorzystać z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego? Tego dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Dozór elektroniczny to instytucja prawna pozwalająca skazanemu na karę pozbawienia wolności odbyć tę karę poza zakładem karnym. Jest to system nie izolacyjny, w którym kontrola odbywania kary prowadzona jest za pomocą urządzeń technicznych.

Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?

Od dnia 31 marca 2020 r. można ubiegać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odnośnie kary orzeczonej w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy. Przed tą zmianą można było się ubiegać o odbycie kary pozbawienia wolności w tym systemie, jeśli kara (lub suma kar) pozbawienia wolności nie przekraczała 1 roku.

Skazany musi spełnić również pozostałe przesłanki określone w art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego, tj. skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu, a odbywaniu kary w tym systemie nie sprzeciwiają się warunki techniczne.

W systemie dozoru elektronicznego może być odbywana także kara zastępcza pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wniosek o dozór elektroniczny – co powinien zawierać?

Osoba skazana ubiegająca się o odbycie kary w tym systemie musi złożyć pisemny wniosek do właściwego sądu penitencjarnego. Który sąd jest właściwy? Sąd, w którego okręgu działania skazany obecnie przebywa. W imieniu skazanego taki wniosek może złożyć również jego obrońca.

Co należy załączyć do wniosku? Skazany musi dołączyć do wniosku zgodę wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana.

Co umożliwia odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego umożliwia między innymi jej odbywanie w miejscu zamieszkania skazanego, a tym samym kontynuowanie przez niego pracy zarobkowej, nauki, a także uczestniczenie w życiu rodzinnym.

Jednakże kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego wiąże się ze ścisłym przestrzeganiem harmonogramu oraz obowiązków określonych przez sąd. Skazany nie powinien o tym zapominać składając wniosek o odbywanie kary w tym systemie.

Cykl artykułów o prawie karnym

To już trzeci artykuł dotyczący tematyki prawa karnego. Zapraszam Cię do lektury poprzednich artykułów:

Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Dozór elektroniczny – najnowsze regulacje prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę