FAQ

Dlaczego na stronie internetowej Kancelarii nie są podane stawki za konkretne usługi oferowane przez Kancelarię?

Określenie stawki za sporządzenie pisma procesowego lub prowadzenie sprawy przed sądem możliwe jest dopiero po zapoznaniu się ze sprawą w ramach konsultacji prawnych. Przedstawienie stanu sprawy przez Klienta jest bezpłatne. W sytuacji gdy klient oczekuje udzielenia porady prawnej lub sporządzenia opinii prawnej, adwokat pobiera wynagrodzenie. Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy nakład pracy pełnomocnika może się różnic nawet w z pozoru podobnych sprawach. Także liczba rozpraw w danej sprawie może być większa lub mniejsza w zależności od charakteru sprawy. W przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia przez adwokata koszt porady prawnej udzielonej przy pierwszym spotkaniu zaliczany jest na poczet całości wynagrodzenia. Oczywiście przed przyjęciem sprawy klient informowany jest o wysokości honorarium należnego adwokatowi. Należy podkreślić, iż adwokat nie może uzależnić otrzymania wynagrodzenia w całości od wyniku sprawy, jednakże możliwe jest uzgodnienie, iż w przypadku pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy wynagrodzenie adwokata może dodatkowo wzrosnąć.

W jaki sposób można umówić się na spotkanie w Kancelarii?

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 693-728-028, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@kancelariaszkudlarek.pl lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt. Wcześniejsza rezerwacja pozwoli ustalić dogodny dla Państwa termin oraz odpowiednią ilość czasu przeznaczonego na spotkanie.

Jakie dokumenty muszę przynieść na spotkanie z adwokatem?

Zależy to oczywiście od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to z pewnością bezpieczniej będzie zabrać więcej dokumentów, albowiem nawet pozornie mało istotne dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny prawnej Państwa sprawy. Oczywiście możliwe jest przesłanie po spotkaniu za pośrednictwem maila skanów dokumentów na adres mailowy Kancelarii.

Czy można określić, ile będzie trwała moja sprawa sądowa?

Czas trwania każdego postępowania sądowego jest uzależniony, m.in. od rodzaju sprawy, ilości jej uczestników, stopnia zaawansowania sporu pomiędzy uczestnikami. Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy sądowej niemożliwe jest określenie z góry, ile będzie ona trwała.

Czy można zlecić Kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?

Oczywiście, Kancelaria świadczy takie usługi. Jeśli potrzebują Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego bez prowadzenia sprawy sądowej, to istnieje taka możliwość.

Czy Kancelaria oferuje usługę prowadzenia stałej obsługi prawnej?

Tak. Podstawą takiej współpracy jest umowa zawierana między klientem a adwokatem, w której zostają określone zakres i sposób świadczenia usług przez adwokata, a także zasady wynagradzania. W zależności od Państwa potrzeb możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w systemie godzinowym, ryczałtowym lub ryczałtowo-godzinowym.

Czy Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spoza Łodzi?

Tak, Kancelaria przyjmuje sprawy toczące się poza Łodzią, a także sprawy osób mieszkających za granicą kraju.

W jakich językach Kancelaria świadczy usługi prawne?

Kancelaria świadczy usługi prawne w języku polskim, ale też w języku angielskim i hiszpańskim.

Przewiń na górę