Dlaczego na stronie internetowej Kancelarii nie są podane stawki za konkretne usługi oferowane przez Kancelarię?

Określenie stawki za sporządzenie pisma procesowego lub prowadzenie sprawy przed sądem możliwe jest dopiero po zapoznaniu się ze sprawą w ramach konsultacji prawnych. Przedstawienie stanu sprawy przez Klienta jest bezpłatne. W sytuacji gdy klient oczekuje udzielenia porady prawnej lub sporządzenia opinii prawnej, adwokat pobiera wynagrodzenie. Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy nakład pracy pełnomocnika może się różnic nawet w z pozoru podobnych sprawach. Także liczba rozpraw w danej sprawie może być większa lub mniejsza w zależności od charakteru sprawy.

W przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia przez adwokata koszt porady prawnej udzielonej przy pierwszym spotkaniu zaliczany jest na poczet całości wynagrodzenia. Oczywiście przed przyjęciem sprawy klient informowany jest o wysokości honorarium należnego adwokatowi. Należy podkreślić, iż adwokat nie może uzależnić otrzymania wynagrodzenia w całości od wyniku sprawy, jednakże możliwe jest uzgodnienie, iż w przypadku pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy wynagrodzenie adwokata może dodatkowo wzrosnąć.

Dlaczego na stronie internetowej Kancelarii nie są podane stawki za konkretne usługi oferowane przez Kancelarię?
Przewiń na górę