Jak składać wnioski do KRS elektronicznie?

Jak składać wnioski do KRS elektronicznie?

Stoisz przed wyzwaniem złożenia wniosku do KRS elektronicznie i nie masz pojęcia, jak się za to zabrać? Z tego artykułu dowiesz się najważniejszych informacji o nowym trybie składanie dokumentów.

Czy wszyscy muszą składać wnioski do KRS elektronicznie?

Od 1 lipca 2021 r. cała korespondencja pomiędzy spółkami i sądem rejestrowym odbywa się przez internet. Oznacza to, że wszystkie wnioski o wpis, wnioski aktualizacyjne, a także wszystkie dalsze pisma składane do KRS mają postać elektroniczną. Trzeba pamiętać, że dotyczy to również zarządzeń i postanowień wydawanych przez sąd rejestrowy (i referendarzy sądowych). I od tej zasady nie ma wyjątków.

A co z rejestrem stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej? Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Wnioski kierowane do tego rejestru nie są objęte tak rygorystycznie zasadą unowocześniania sądów – mogą być składane: jak dotychczas, czyli w formie papierowej, ale można zdecydować się na wersję elektroniczną. To wnioskodawca podejmuje decyzję, w jaki sposób chce to zrobić.

Składanie wniosku do KRS przez internet – jak to zrobić?

Wnioski składamy za pośrednictwem platformy S24, którą możemy znaleźć pod adresem ems.ms.gov.pl. Konieczne jest posiadanie konta w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Masz wątpliwości, bo nie wiesz, jak podpisać taki wniosek? Możesz wybrać jeden z trzech sposobów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • podpisem zaufanym powiązanym ze skrzynką ePUAP
  • podpisem osobistym zawartym w dowodzie osobistym zawierającym certyfikat podpisu elektronicznego

Jeżeli kiedykolwiek składałeś/składałaś wniosek do KRS, to wiesz, że trzeba do niego załączyć wiele dokumentów i oświadczeń. Nadal masz taki obowiązek, elektroniczny sposób składania wniosków tego nie zmienił. Do wniosku załączasz:

  • odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli spółkę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik
  • elektroniczne kopie dokumentów, np. w formie skanów (ale w tym przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo musisz przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma poprzez system teleinformatyczny!)

Co się stanie, jeżeli złożę wniosek w formie papierowej?

Taki wniosek zostanie Ci zwrócony. Pamiętaj jednak, że taki zwrot nie jest ostateczny – w terminie tygodnia od otrzymania zarządzenia z zwrocie wniosku/pisma możesz złożyć go ponownie, tym razem przez internet. W takiej sytuacji pismo to wywoła skutek od daty pierwotnego złożenia. Jeżeli w ciągu tygodnia nie naprawisz swojego błędu, to Twój wniosek nie wywoła żadnych skutków prawnych. Czy będzie tak, jakbyś go nigdy nie złożył/nie złożyła.

Ta sama zasada dotyczy konieczności uiszczenia opłaty sądowej – jeśli tego nie zrobisz, masz tydzień na uzupełnienie tego braku.

Odwołanie elektronicznie może budzić wątpliwości – dlaczego?

Ponieważ środki odwoławcze w postaci zażaleń i apelacji składane są również w formie elektronicznej. Ale kolejne pisma składane do sądu II instancji składamy już w formie papierowej. Informatyzacja objęła jedynie postępowanie rejestrowe przed sądem I instancji, nie ma zastosowania do postępowania przed Sądem II instancji.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat nowej drogi składania wniosków do KRS lub potrzebujesz w tej kwestii pomocy, to dane kontaktowe mojej Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Jak składać wnioski do KRS elektronicznie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę