Jak wysokiego zadośćuczynienia mogę się domagać po wypadku?

jak wysokiego zadośćuczynienia

Jak wysokiego zadośćuczynienia mogę się domagać po wypadku?

Wiele osób, które doznały szkody w wyniku wypadku, np. samochodowego, nie zdaje sobie sprawy z tego, że może się domagać zadośćuczynienia. I nie wie również, jakiej kwoty ewentualnie może się domagać. Poniżej przeczytasz, na jakiej podstawie ustala się wysokość zadośćuczynienia.

Jak wysokiego zadośćuczynienia mogę się domagać po wypadku? – to pytanie zadaje sobie wielu poszkodowanych. Odpowiedź na nie nie jest jednak taka jednoznaczna. Zapraszam Cię na kolejny mój artykuł z cyklu artykułów o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu. O tych tematach przeczytasz również w pozostałych artykułach:

Przedawnienie roszczeń – pamiętaj o terminach, po ich upływie możesz nie móc uzyskać zadośćuczynienia lub odszkodowania!

Przerwanie biegu przedawnienia – czy w ogóle jest możliwe?

Podstawa prawna przyznawania zadośćuczynienia

Podstawę prawną zasądzenia zadośćuczynienia po wypadku stanowią przepisy kodeksu cywilnego. Art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Warto wiedzieć, że pojęcie uszczerbku na zdrowiu nie zostało zdefiniowane ustawowo. Można przyjąć, iż jest to pewne zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu. Pomimo braku kryteriów ustawowych określania wysokości zadośćuczynienia, to na przestrzeni lat polskie orzecznictwo sądów wypracowało pewne kryteria ustalania tej wysokości.

Zastanawiasz się, jak wysokiego zadośćuczynienia możesz się domagać?

Pierwszym kryterium, którym należy kierować się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia jest jego kompensacyjny charakter. Co to oznacza? Najprościej mówiąc to, że przyznana suma powinna stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej przez poszkodowanego szkody niemajątkowej. Obejmującej wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne. Zarówno te już doznane, jak i te, które poszkodowany będzie odczuwać w przyszłości.

Kwota zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powinna wynagrodzić poszkodowanemu cierpienia fizyczne i psychiczne, jednocześnie nie będąc nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy. Określenie „odpowiedniej sumy” zadośćuczynienia będzie więc za każdym razem zależeć od oceny konkretnego stanu faktycznego, co oznacza, że sąd ma obowiązek każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej osoby pokrzywdzonej, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. IV CSK 221/11)

Co ma wpływ na rozmiar krzywdy?

Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia bierze pod uwagę stopień natężenia krzywdy doznanej przez poszkodowanego. Na rozmiar krzywdy mają wpływ w szczególności:

  • rodzaj, charakter, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych
  • nieodwracalność następstw wypadku
  • negatywne zmiany w psychice
  • rokowania na przyszłość
  • utrata perspektyw na przyszłość
  • utrata szans na normalne życie
  • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej
  • wiek poszkodowanego
  • płeć poszkodowanego

Uszczerbek na zdrowiu określa się procentowo

Warto wspomnieć również o kwestii określenia procentowego uszczerbku na zdrowiu przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę. Kto ustala procentowy uszczerbek? Wysokość uszczerbku na zdrowiu określana jest przez lekarza orzecznika (w postępowaniu przedsądowym) albo przez biegłego sądowego (w postępowaniu sądowym). Posługują się oni przy tym pewnymi tabelami uszczerbków. Jednakże nie są one bezwzględnie obowiązującymi kryteriami.

W ramach art. 445 § 1 k.c. uwzględnione są okoliczności, które składają się na pojęcie krzywdy, jej rozmiar. Stąd posługiwanie się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o zadośćuczynienie i jego wysokości, znajduje jedynie orientacyjnie zastosowanie i nie wyczerpuje oceny.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r., sygn. Akt I ACa 715/97)

Nie wiesz, czy możesz się domagać zadośćuczynienia?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w dokonaniu analizy Twojego wypadku i określenia, jak wysokiego zadośćuczynienia możesz się domagać, to zapraszam Cię do kontaktu z moją Kancelarią (dane kontaktowe znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”).

Jak wysokiego zadośćuczynienia mogę się domagać po wypadku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę