Kontakty dziecka z dziadkami

kontakty dziecka z dziadkami

Kontakty dziecka z dziadkami

Większość z nas ma świadomość, że rodzice mają możliwość sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem. Wiele osób zastanawia się jednak, czy inne osoby z rodziny, poza rodzicami, mają prawo do takiego formalnego uregulowania kontaktów. Też masz takie wątpliwości? Odpowiedź na nie znajdziesz w poniższym artykule.

Kontakty dziecka z dziadkami, którzy nie mogą porozumieć się w tej kwestii z rodzicami dziecka, to temat który budzi wiele wątpliwości. Tydzień temu opisywałam, jakie kroki musi podjąć rodzic, który nie będąc w stanie dogadać się z drugim z rodziców, chce formalnie uregulować swoje kontakty z dzieckiem. Jednakże takie prawo przysługuje również innym członkom rodziny dziecka.

Jacy inni członkowie rodziny mają prawo domagać się uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost wskazuje, jakie osoby z rodziny mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie ich kontaktów z dzieckiem. Są to:

  • dziadkowie
  • rodzeństwo
  • powinowaci w linii prostej

Te osoby mają prawo wystąpić do sądu o ustalenie ich kontaktów z dzieckiem, gdyby chociaż jedno z rodziców się temu sprzeciwiało.

Jednakże mogą o to wystąpić do sądu również członkowie dalszej rodziny. Tacy jak: ciotki, wujowie i inni krewni. Ale takie wystąpienie jest możliwe tylko pod warunkiem, że osoby te sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem (np. dziecko bardzo często przebywało u tej osoby). Co to znaczy przez dłuższy czas? Pomocnym w ustaleniu, czy piecza sprawowana była przez dłuższy czas, może być, np. porównanie wieku dziecka z czasem sprawowania opieki. Tym samym dłuższym okresem, w rozumieniu tych przepisów, może być np. okres jednego roku, jeżeli dziecko ma obecnie kilkanaście miesięcy.

Do jakiego sądu wskazane osoby mogą złożyć wniosek?

Tak jak w przypadku kontaktów rodziców z dziećmi, tak i w tych sprawach właściwy jest sąd opiekuńczy. Jest nim sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Zainteresowani muszą wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W takim wniosku muszą wskazać, kiedy i w jaki sposób te kontakty miałyby się odbywać.

Kontakty dziecka z dziadkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę