Czy jest określona minimalna kwota alimentów na dziecko?

minimalna kwota alimentów

Czy jest określona minimalna kwota alimentów na dziecko?

Wielu rodziców zastanawia się, czy jest określona minimalna kwota alimentów na małoletnie dziecko, o którą mogą starać się w sądzie. Albo maksymalna. W społecznym rozumieniu często dominuje pogląd, że wysokości alimentów są z góry ustalone na dziecko w określonym wieku. I sąd właściwie tylko ,,przyklepuje” w wyroku taką z góry założoną kwotę. Nic bardziej mylnego.

Minimalna kwota alimentów na dziecko nie istnieje. Nie istnieje też górna granica alimentów, jakie sąd może zasądzić w sprawie o alimenty. Zastanawiając się nad wszczęciem sprawy o alimenty na małoletnie dziecko nie należy sugerować się żadnymi informacjami, które na temat takich spraw kiedyś usłyszeliśmy. Od sąsiadki, kuzynki, kuzynki sąsiadki. Bo jej ,,to sąd 10 lat temu zasądził tylko 300 zł”, a ,,tamtej sąsiadce sąsiadki to zasądził AŻ 1.500 złotych”. Sytuacja każdego dziecka jest indywidualna, tak samo jak sytuacja jego rodziców. Tym samym wysokość alimentów też będzie zależała od konkretnych okoliczności. Ale jakie to są okoliczności?

Uzasadnione potrzeby małoletniego

W sprawach o alimenty punktem wyjścia są zawsze uzasadnione potrzeby małoletniego dziecka. Uzasadnione potrzeby dziecka zależą od konkretnej sytuacji faktycznej. Inaczej sąd będzie rozpatrywał sytuację, w której oboje rodzice zarabiają najniższą krajową. A inaczej taką, w której te dochody rodziny kształtowały się na dużo wyższym poziomie.

Generalnie za usprawiedliwione uznamy przede wszystkim takie potrzeby dziecka jak wyżywienie, odzież i obuwie, opłaty za mieszkanie (w przeliczeniu na dziecko), opiekę medyczną i lekarstwa, koszty dojazdów, kosmetyki i środki czystości. Jeżeli dziecko przewlekle choruje, to oczywiście takie koszty również wchodzą w jego uzasadnione potrzeby. Do takich podstawowych potrzeb możemy jeszcze doliczyć, np. koszty związane z edukacją dziecka, zainteresowaniami, wyjazdami wakacyjnymi, czy uprawianym sportem. Oczywiście rodzaje tych kosztów zależą od indywidualnej sytuacji dziecka.

Czy potocznie rozumiane ,,luksusowe” potrzeby mogą być tymi uzasadnionymi?

Jeżeli sytuacja finansowa rodziny była dotychczas lepsza, to wysokość alimentów powinna uwzględniać dotychczasowy wysoki poziom życia dziecka i ponoszone dotychczas z tego tytułu przez rodziców koszty. Jeżeli dotychczas dochody rodziców pozwalały, np. na kilkukrotne wyjazdy zagraniczne w każdym roku, to taka okoliczność również będzie brana przez sąd pod uwagę. Również wyczynowe uprawianie przez dziecko sportu, związane z dużymi kosztami, może być wzięte pod uwagę, jeżeli dotychczas takie koszty były przez rodziców ponoszone.

W tym momencie warto przywołać stan faktyczny z jednego z wyroków pewnego Sądu Rejonowego, który doskonale obrazuje, jak dotychczasowy poziom życia może wpłynąć na wysokość alimentów:

Dotychczas rodzina żyła na bardzo wysokim poziomie. Po rozwodzie córka zamieszkałą wraz z matką. Ogromną pasją córki było jeździectwo, swoją przyszłość wiązała właśnie z jazdą konną, dlatego rodzice kupili jej konia. Zarówno treningi jeździeckie, jak i utrzymanie konia, były dotychczas, ale i obecnie są związane z bardzo dużymi nakładami finansowymi. I właśnie ta sytuacja została przez sąd uwzględniona w sprawie o alimenty, w skład których weszły kwoty związane z kosztownym hobby córki.

minimalna kwota alimentów

Minimalna kwota alimentów a możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów

Granice świadczeń alimentacyjnych są wyznaczone z jednej strony przez usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecko, ale z drugiej są w pewien sposób ograniczone przez zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica.

Rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie na takiej stopie życiowej na jakiej sami żyją, a utrzymanie stopy życiowej powinno być na godnym poziomie. I to jest w pewnym sensie ta minimalna kwota alimentów.

Czy są zatem możliwości zarobkowe i majątkowe? Są to z jednej strony wysokość osiąganych przez rodzica dochodów, ale też z drugiej strony wysokość dochodów osiąganych z majątku, który taki rodzic posiada. Do dochodów wliczamy nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale również wszelkie dodatki z tego tytułu, takie jak, np. premie, nagrody. Dochodami mogą być też zyski z majątku (np. z najmu czy dzierżawy). Warto pamiętać, że sąd bierze pod uwagę nie tylko obecne dochody, ale pewien potencjał rodzica. Czyli to, ile taka osoba mogłaby zarabiać przy wykorzystaniu w pełni swoich umiejętności, doświadczeń i kwalifikacji.

Niższe alimenty mogą być uzasadnione ciężką sytuacją zdrowotną zobowiązanego rodzica. Jednakże należy pamiętać, że musi to być naprawdę wyjątkowa i szczególna sytuacja.

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze również pod uwagę osobiste starania w wychowaniu dziecka.

A jak to jest w praktyce?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wysokość ponoszonych kosztów należy w sprawie sądowej udowodnić. Przydatne będą wszelkiego rodzaju faktury i dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków. Ale koszty utrzymania dziecka i jego sytuację można również udowodnić za pomocą zeznań świadków.

Tak jak wspominałam na początku artykułu, nie ma ,,sztywnych widełek” na wysokość alimentów. To zależy. Od wielu czynników, o których trzeba pamiętać kierując sprawę o alimenty do sądu. Może się okazać, że wiele z pozoru nieistotnych kosztów zostanie jednak wzięte przez sąd pod uwagę.

Poszerz swoją wiedzę na temat alimentów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat alimentów, to zapraszam Cię do obejrzenia nagranego przeze mnie filmu, w którym odpowiadam na 10 najczęściej zadawanych mi pytań o alimenty. Znajdziesz go w na kanale mojej Kancelarii w serwisie YouToube pod linkiem:

# 4 Jak to jest z tymi alimentami?

Sprawa alimentacyjna sprawia Ci kłopoty?

Jeżeli masz problem ze swoją sprawą alimentacyjną, to chętnie odpowiem na wszystkie Twoje wątpliwości. Moje dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Czy jest określona minimalna kwota alimentów na dziecko?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę