O Mnie

Absolwentka I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W czerwcu i lipcu 2010 roku roku odbyłam staż w Parlamencie Europejskim.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończyłam broniąc pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Jacka Izydorczyka pracę magisterską, pt. „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu” w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki z wynikiem bardzo dobrym.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczęłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Przez 3 lata byłam starostą roku i angażowałam się w życie samorządowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, współorganizując m.in. program kart sportowych dla Członków Izby. Jestem laureatką Konkursów Krasomówczych, m.in. zajęłam III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej złożyłam egzamin adwokacki i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajdują się w szczególności zagadnienia z dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa rodzinnego, jak również z prawa karnego. Posiadam doświadczenie zarówno w obsłudze osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Władam biegle językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim.

Prywatnie kinomanka i pasjonatka dobrej kuchni. Od 2016 r. jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ,,Toastmasters” zrzeszającego mówców i liderów.

Przewiń na górę