Obsługa Przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi prawne w zakresie:

 • bieżącej obsługi prawnej związanej z codziennym funkcjonowaniem Państwa firmy
 • sporządzania i opiniowania umów związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością oraz uczestnictwa w procesie negocjowania umów
 • sporządzanie projektów pism, opinii prawnych, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów
 • sporządzania pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami
 • tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, fundacji, stowarzyszeń
 • przekształcenia, rozwiązywania, likwidacji i podziału spółek prawa handlowego
 • rejestrowania i wprowadzania zmian w KRS
 • uczestnictwa w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami, instytucjami i innymi podmiotami
 • reprezentacji Państwa w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, jak również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentacji Państwa w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacji Państwa w kontaktach z dłużnikami, windykacja wierzytelności
 • doradztwa i bieżącej obsługi prawnej w zakresie spraw pracowniczych

Wszelka pomoc prawna świadczona wobec prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej jest zawsze indywidualnie dostosowywana do potrzeb i oczekiwań Klienta. Obsługa prawna firm jest prowadzona na płaszczyźnie zarówno prawa cywilnego i gospodarczego, karnego, pracy, konkurencji, prawa budowlanego, jak również prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Przewiń na górę