Podwyższenie alimentów – czyli w jakiej sytuacji można żądać od drugiego z rodziców wyższej kwoty na dziecko

podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów – czyli w jakiej sytuacji można żądać od drugiego z rodziców wyższej kwoty na dziecko

Nie ulega wątpliwości, iż z wiekiem wzrastają potrzeby dziecka. A tym samym rosną koszty jego utrzymania. Może się okazać, że po jakimś czasie alimenty przyznane dotychczas od drugiego z rodziców nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów. Na szczęście polskie prawo przewiduje możliwość podwyższenia zasądzonych alimentów.

Podwyższenie alimentów jest możliwe, o ile wzrosły koszty utrzymania dziecka. Kilka miesięcy temu pisałam o tym, że nie ma ustawowej minimalnej kwoty, jaką można uzyskać tytułem alimentów na dziecko (kliknij tutaj, a przeniesiesz się do tego artykułu). Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. I to są dwa kryteria, które ustalają nam ramy obowiązku alimentacyjnego co do każdego dziecka.

Co zrobić, jeżeli po jakimś czasie od wydania wyroku potrzeby dziecka wzrosły?

To, że Sąd wydał już kiedyś wyrok w sprawie o alimenty, nie zamyka drogi do zmiany wysokości alimentów. W większości sytuacji okazuje się, że po jakimś czasie od wyroku sądowego wydatki związane z utrzymaniem dziecka wzrastają. A uzyskane alimenty są zdecydowanie w zbyt niskiej wysokości. W takiej sytuacji możesz złożyć do sądu pozew o podwyższenie alimentów.

W takim postępowaniu sąd ustala, czy nastąpiła, tzw. zmiana stosunków uzasadniająca żądanie podwyższenia alimentów. Jak to robi? Porównuje obecne uzasadnione potrzeby dziecka oraz obecne zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica ze stanem istniejącym w postępowaniu, w którym zostały orzeczone alimenty.

podwyższenie alimentów

Jak wykazać zmianę sytuacji majątkowej?

Warto wiedzieć, że to na osobie występującej o podwyższenie alimentów ciąży ciężar udowodnienia, że nastąpiły zmiany stosunków majątkowych. Może to dotyczyć zarówno wysokości kosztów utrzymania dziecka, ale również poprawy sytuacji finansowej rodzica płacącego alimenty. Można to wykazać, np. dowodem z dokumentów (faktury, wyciągi z rachunków bankowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu), czy dowodem z zeznań świadków.

Jeżeli dziecko jest małoletnie, to w takim postępowaniu w jego imieniu występuje rodzic, pod opieką którego dziecko pozostaje. Pełnoletnie dziecko samo może wystąpić o podwyższenie alimentów, jeżeli nie może utrzymać się samodzielnie.

Nie masz pewności, czy możesz wystąpić o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów wymaga dokładnego określenia zmiany wysokości kosztów ponoszonych na dziecko oraz stosownego udowodnienia tych okoliczności. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie podwyższenia alimentów na dziecko, to zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią (wszelkie informacje znajdziesz w zakładce ,,Kontakt’’).

Podwyższenie alimentów – czyli w jakiej sytuacji można żądać od drugiego z rodziców wyższej kwoty na dziecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę