Zmiana ustawy dochodowej tzw. Polski Ład – co nowego nas czeka?

Polski Ład

Zmiana ustawy dochodowej tzw. Polski Ład – co nowego nas czeka?

W piątek 1 października Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych wdrażającą Polski Ład. Za zagłosowało 235 posłów, 217 posłów było przeciw, a 2 wstrzymało się. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

Polski Ład – rewolucja podatkowa

Czy dzięki zmianom domowy budżet może się zwiększyć? A może wręcz przeciwnie? Na te pytania nie znamy jeszcze odpowiedzi.

Czego możemy się spodziewać? Co nowego nas czeka?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, które zostały uregulowane w nowelizacji:

  • podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. (obecnie w zależności od dochodów można odliczyć od ok 3,1 tys. zł do 8 tys. zł)
  • podwyżka pierwszego progu podatkowego (obecnie ten próg wynosi 85 tys zł, a od przyszłego roku ma być to 120 tys. zł)
  • zmieniono zasady odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. Uchwalona w piątek ustawa to odliczenie likwiduje. (Aby uniknąć sytuacji, w której część podatników, którzy płacą 17-proc. podatek, na tej zmianie straci, wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł. Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, ale także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.
  • jeśli chodzi o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub którzy płacą podatek zryczałtowany lub na podstawie karty podatkowej:

Podatek liniowy – składka zdrowotna w wysokości 4,9% dochodów, ale nie mniej niż 270 złotych 

Karta podatkowa – będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. 

Podatek zryczałtowany – wprowadzone zostaną progi – roczny przychód do 60 tys. zł – 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia, roczny przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł – od 100% przeciętnego wynagrodzenia, roczny przychód ponad 300 tys. – od 180% przeciętnego wynagrodzenia.

  • Poszerzenie możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT – zysk firmy nie jest opodatkowany dopóki w niej pozostaje – zmiana dotycząca przedsiębiorstw.

Czy to wszystko, co ulegnie zmianie?

Zmiany, które wprowadza Polski Ład nie są istotne tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli.

  • Ulga dla pracujących emerytów – osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą jeszcze pobierać emerytury, nie będą musiały płacić podatku od dochodów, które nie przekroczą 115 tys. zł. (podobne odliczenie zostało wprowadzone dla rodzin, mających co najmniej 4 dzieci. Dwoje rodziców nie zapłaci podatku od dochodu nieprzekraczającego 230 tys. zł.)
  • Ulga na robotyzację – zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych itp.
  • Walka z szarą strefą –  możliwość uznania za polskiego rezydenta podatkowego podmiotu zarejestrowanego w innym kraju, jeśli jest on zarządzany z Polski.

Droga ustawodawcza – na jakim jesteśmy etapie?

Posiedzenie Senatu w sprawie nowelizacji ustawy, planowane jest na 27-28 października 2021 r. Natomiast rząd zakłada stopniowo realizować program, który ma wejść w życie, już od początku 2022 r.

Podsumowując…

Tak, jak już wcześniej zostało wspomniane, dla zmiany płynące z Polskiego Ładu mogą być mniej lub bardziej korzystne. Prawdopodobnie w ten sam sposób rozłożą się również głosy za i przeciw zmianom. W tym momencie czekamy na stanowisko Senatu i możemy obserwować bieg wydarzeń.

Dla zainteresowanych wskazuję poniżej link do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8566521AD17EECEC125874A006F1417/%24File/1532.pdf

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli zainteresował Cię ten temat lub masz pytania w zakresie zmian idących wraz z Polskim Ładem – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Zmiana ustawy dochodowej tzw. Polski Ład – co nowego nas czeka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę