Pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – jeśli zastanawiasz się, czy możesz się o nią starać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie

pożyczka

Pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – jeśli zastanawiasz się, czy możesz się o nią starać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie

Pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców jest jednym z elementów, tzw. ,,Tarczy Antykryzysowej” dla przedsiębiorców stworzonej w związku z epidemią koronawirusa. Pierwotnie mogli ubiegać się o nią mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniali mniej niż 10 pracowników. Od kilku dni wnioskować o nią mogą również ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali i nie zatrudniają pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w ramach ,,Tarczy Antykryzysowej” mikroprzedsiębiorcy mogą starać się o dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (przykładowo – opłacenie podatków, materiałów, czynszu, etc.), w postaci, tzw. mikropożyczki. Jest to jednorazowa pomoc, której przedsiębiorcy udziela ze środków Funduszu Pracy starosta na podstawie zawartej umowy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto dokładnie może otrzymać pożyczkę?

O pożyczkę w wysokości do 5 tys. zł mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
  • zatrudniali w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro netto, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

Ale aktualnie pożyczka przysługuje również przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Mogą o nią wnioskować również osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudnione na umowę o pracę.

Nie trzeba wykazywać spadku obrotów działalności.

Na jakich warunkach udzielana jest pożyczka?

  • pożyczka może być udzielona w kwocie do 5.000 zł
  • pożyczka posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski
  • pożyczka może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia

W jaki sposób złożyć wniosek o pożyczkę?

Wnioski można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Informację o tym, czy dany urząd rozpoczął już nabór najlepiej sprawdzić na stronie internetowej. Właściwym urzędem jest urząd pracy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl (należy go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub w postaci papierowej do urzędu pracy. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku stosownych załączników.

Jeśli wybierzesz złożenie wniosku w formie elektronicznej, to wszystkie dane wpisujesz w formularzu dostępnym na platformie i załączasz dokumenty w postaci elektronicznej.

Jaki jest warunek umorzenia pożyczki?

Pożyczka może zostać umorzona na wniosek złożony przez przedsiębiorcę. Warunkiem umorzenia pożyczki jest to, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki prowadził działalność gospodarczą. Taki wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie 14 dni od ziszczenia się tego warunku.

Zatrudniający pracowników również muszą spełnić jedynie warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Nie mają już obowiązku utrzymania zatrudnienia, który znajdował się w pierwotnej wersji przepisów.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spełni warunków do umorzenia pożyczki lub nie złoży w odpowiednim terminie wniosku, będzie miał obowiązek spłacić pożyczkę wraz z odsetkami.

Masz problem z wypełnieniem wniosku?

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku lub masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące pożyczki, to zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – jeśli zastanawiasz się, czy możesz się o nią starać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę