Prawo Administracyjne

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska świadczy usługi doradztwa i reprezentacji Klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w formie, m.in.:

  • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
  • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • sporządzania wniosków, odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

w tym m.in. w sprawach:

  • uzyskiwania pozwoleń, koncesji i licencji
  • o wywłaszczenie nieruchomości
  • opłaty adiacenckiej
  • zatrzymania prawa jazdy
  • cudzoziemców
  • z zakresu prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, pozwoleń na użytkowanie obiektu, zmian przedmiotowych decyzji itp.)
Przewiń na górę