Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego w charakterze:

 • obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
 • obrońcy przed sądem w sprawach karnych, wykroczeń i karnoskarbowych
 • obrońcy w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • pełnomocnika pokrzywdzonych w sprawach karnych (oskarżyciela prywatnego, subsydiarnego i posiłkowego)

Jak również oferuje pomoc prawną w sprawach:

 • sporządzania aktów oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego i subsydiarnego
 • windykacji należności zasądzonych wyrokami karnymi
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym (również odszkodowanie za niesłuszne skazanie)
 • sporządzania kasacji i reprezentacji przed Sądem Najwyższym
 • sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • wyroku łącznego
 • o ułaskawienie

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego na wszystkich etapach spraw, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, jak i w postępowaniu wykonawczym w sprawach, m.in.:

 • odroczenia kary pozbawienia wolności
 • zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • dozoru elektronicznego
 • zawieszenia postępowania wykonawczego
 • przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • przedterminowego zwolnienia z reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności
 • zawieszenia wykonania orzeczonej bezwzględnej kary pozbawienia wolności
Przewiń na górę