Prawo Pracy

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom zbiorowym, w sprawach, m.in.:

 • wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę
 • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • przywrócenia pracownika do pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • dochodzenia niewypłaconych świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń za pracę, nadgodziny, diety z tytułu podróży służbowej oraz ryczałt za noclegi)
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • sprostowania treści świadectw pracy
 • dyskryminacji w procesie rekrutacji i dyskryminacji w zatrudnieniu
 • mobbingu
 • polityki zatrudnienia
 • sporządzania porozumień, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa pracy
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych
 • opiniowania, negocjowania i przygotowywania umów o pracę

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy na wszystkich etapach spraw, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym, m.in. przed sądami pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również na etapie postępowania egzekucyjnego.

Przewiń na górę