Prawo Rodzinne

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska świadczy usługi doradztwa i reprezentacji Klientów w zakresie prawa rodzinnego w sprawach, m.in.:

 • o rozwód
 • o separację
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • unieważnienie małżeństwa
 • o podział majątku wspólnego
 • o alimenty (na rzecz dzieci od rodziców, od dziadków, między małżonkami – dochodzenie alimentów, podwyższenie i obniżenie wysokości alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
 • o władzę rodzicielską (przywrócenie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej)
 • o kontakty z dzieckiem (zarówno uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, ale też dalszych członków rodziny, np. dziadków, również sprawy o ograniczenie lub zakazanie kontaktów jako sprzecznych z dobrem dziecka)
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • o ustalenie rodzicielstwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa
 • o przysposobienie (całkowite, częściowe, rozwiązanie przysposobienia)
 • o ustanowienie rodziny zastępczej
 • o ubezwłasnowolnienie
 • w sprawach nieletnich  (reprezentacja w postępowaniu w sprawach nieletnich)
 • przygotowywania porozumień małżonków, rodziców (np. o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywaniu kontaktów z dziećmi) oraz prowadzenie negocjacji między stronami w sprawach rodziny

Wsparcie Kancelarii obejmuje całość prowadzonego postępowania, również na etapie przedsądowym. Kancelaria oferuje porady prawne, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentację Klienta przed sądami, urzędami i innymi organami, jak również udział w mediacjach. Opieka profesjonalnego pełnomocnika pozwala na spokojne przeanalizowanie sprawy i podjęcie odpowiednich kroków w tak stresujących dla Państwa sprawach, jakimi niewątpliwie są sprawy dotyczące rodziny.

Przewiń na górę