Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Za kilka miesięcy wejdą w życie nowe przepisy regulujące sytuację przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W pewnych sytuacjach taki przedsiębiorca będzie traktowany na równi z konsumentem.

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta to nowość w polskim systemie prawnym. Już za kilka miesięcy sytuacja prawna wielu z nich znacznie się zmieni.

Jak to wygląda obecnie?

Aktualnie możemy wyróżnić 3 grupy przepisów, które dotyczą umowy sprzedaży. Duża część z nich odnosi się do wszystkich podmiotów. Poza tym prawo zawiera grupę przepisów, które odnoszą się jedynie do konsumentów. Na przykład te przepisy, które dotyczą rękojmi przy sprzedaży. Ostatnia grupa przepisów to takie, które odnoszą się jedynie do transakcji przedsiębiorca-przedsiębiorca.

Tym samym przepisy traktują osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w każdym przypadku jako podmioty profesjonalne. Pomimo tego że w większości przypadków takie osoby nie mają wcale większego rozeznania niż konsumenci w zakresie dokonywanych przez siebie transakcji.

Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2021 r.

W styczniu 2021 r. w życie wejdą w życie trzy nowe przepisy – art. 5564, 556i 576 Kodeksu cywilnego. Te przepisy wprowadzą pewne zmiany w sytuacji przedsiębiorców. Chodzi tu o sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą znajduje się właściwie w takiej samej sytuacji prawnej co konsument.

Przykładowo: kosmetyczka chce kupić nową farbę do pomalowania ścian w swoim salonie kosmetycznym. Jak do tej pory wygląda jej sytuacja prawna? Prawo na razie traktuje ją jako przedsiębiorcę. A więc podmiot profesjonalny, czyli taki, który powinien być świadomy wszystkich swoich praw i obowiązków, a także być dużo lepiej poinformowany niż konsument. Co to oznacza w praktyce? Możliwe jest chociażby całkowite wyłączenie rękojmi, nie obowiąuje termin 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Praktyka bardzo często pokazuje, że przedsiębiorca zawierający transakcję niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą nie musi się znać na przedmiocie tej sprzedaży. A w takich sytuacjach obecnie przedsiębiorca jest traktowany gorzej niż konsument.

Nowe przepisy wprowadzają rozróżnienie na dwa typy transakcji. Czyli transakcje zawodowe oraz transakcje niezawodowe.

Co zyskuje przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta?

Jeżeli dana transakcja zostanie uznana za ,,transakcję niezawodową”, to taki przedsiębiorca będzie mógł, np. skorzystać z uprawnień z rękojmi przy sprzedaży towaru. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Przykładowo w takiej sytuacji istnieje domniemanie istnienia wady fizycznej i możliwość złożenia reklamacji, gdy towar jest niekompletny, niezgodny z zapewnieniami lub nieprzeznaczony do celu, jaki przedsiębiorca-kupujący przedstawił sprzedawcy.

Ponadto w przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca-konsument będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni i to bez podania przyczyny. Czyli tak jak każdy inny podmiot uznawany za konsumenta. W takich relacjach będzie również obowiązywał zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Z pewnością pojawią się liczne problemy z weryfikacją tego, czy dana transakcja ma charakter zawodowy, czy też niezawodowy. Będzie istniała również konieczność zmiany treści już obowiązujących umów z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze. Sprzedawcy będą musieli również pamiętać o obowiązku informacyjnym, który nie jest wymagany w transakcjach przedsiębiorcy z przedsiębiorcą.

Zapewne pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów pokażą, jakie kwestie związane ze statusem przedsiębiorcy jako konsumenta wymagają ewentualnego doprecyzowania w praktyce.

Dowiedz się więcej o prawach konsumenta

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o prawach konsumenta, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia nagrana przeze mnie filmu dotyczącego tej materii:

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę