Siła wyższa a wykonanie umowy w czasach epidemii koronawirusa (COVID-19). Przedsiębiorco – sprawdź swoje umowy

siła wyższa

Siła wyższa a wykonanie umowy w czasach epidemii koronawirusa (COVID-19). Przedsiębiorco – sprawdź swoje umowy

Siła wyższa niewątpliwie jest okolicznością mającą wpływ na wykonywanie umów. A z ich wykonywaniem w obecnej sytuacji wielu przedsiębiorców ma ogromny problem.

Nie ulega wątpliwości, iż obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) znacząco wpływa na stosunki gospodarcze. Do tej pory w większości uregulowane w określony sposób i funkcjonujące bez większych wątpliwości co do relacji łączących strony umowy.

Niestety, obecnie wielu przedsiębiorców ma problemy z wykonywaniem zawartych umów i świadczeniem usług w taki sposób, w jaki dotychczas to robili. I to zarówno w zakresie usług świadczonych przez nich, ale też zobowiązań, które mieli obowiązek wykonać wobec innych podmiotów. Przykładowo, właścicieli wynajmowanych przez nich nieruchomości. Ale też wszystkich innych umów, jakie na co dzień przedsiębiorcy zawierają w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Czy epidemię koronawirusa (COVID-19) można zakwalifikować jako siłę wyższą?

W obecnej sytuacji nie ulega wątpliwości, iż zagrożenie związane z epidemią koronawirusa (COVID-19) jak najbardziej można zakwalifikować jako siłę wyższą mogącą mieć wpływ na stosunki gospodarcze.

Wiele umów zawiera zapisy dotyczące rozwiązań, z których strony umowy mogą skorzystać na wypadek wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej. Jednakże duża cześć umów takich zapisów nie zawiera i wtedy warto szukać rozwiązań odwołując się do ogólnych zasad systemu prawnego.

Wystąpienie siły wyższej ma wpływ na odpowiedzialność kontraktową i deliktową stron umowy. Warto wiedzieć, czy aktualna sytuacja wpływa na zakres Twojej odpowiedzialności i w jakim stopniu.

siła wyższa

Analiza zapisów umownych to podstawa

Każda sytuacja wymaga jednak szczegółowej analizy zapisów umownych obowiązujących w konkretnym stosunku gospodarczym. W przypadku braku zapisów umownych dotyczących siły wyższej ważne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany treści istniejących stosunków.

Jesteś przedsiębiorcą dotkniętym sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym? Zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Pomogę w analizie Twoich zapisów umownych i poszukam rozwiązań aktualnych w kontekście wpływu siły wyższej na prowadzenie Twojego biznesu.

Siła wyższa a wykonanie umowy w czasach epidemii koronawirusa (COVID-19). Przedsiębiorco – sprawdź swoje umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę