Masz możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

uchylenia się od skutków prawnych

Masz możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest jak najbardziej możliwe. Jednakże obwarowane pewnymi warunkami. Dowiedz się, kiedy możesz  uchronić się przed długami spadkowymi, jeśli wcześniej zdążyłeś już przyjąć spadek.

O tym, że na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy, pisałam już w jednym w poprzednich artykułów dotyczących prawa spadkowego. Pisałam też o tym, że termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Co jednak zrobić, gdy sprawy się trochę pokomplikowały i o długach spadkodawcy dowiedzieliśmy się dopiero po upływie sześciomiesięcznego terminu? I kiedy już zdążyliśmy przyjąć spadek?

Oświadczenie złożone pod wpływem groźby lub błędu

Polski ustawodawca przewiduje możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie. Stanowi o tym przepis art. 1019 § 1 kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:
1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.
§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.
§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd

Czy zawsze mogę się uchylić od skutków prawnych przyjęcia spadku?

Niestety, nie zawsze złożenie takiego oświadczenia będzie skuteczne. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. 

W przypadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku błąd co do treści takiego oświadczenia może dotyczyć, np. osoby spadkodawcy, czy przedmiotu spadku.

Z omawianego rozwiązania najczęściej korzysta się w sytuacji, gdy spadkobierca już po upływie sześciomiesięcznego terminu dowiaduje się o długach spadkodawcy. Bo, np. dziedziczył po osobach, z którymi nigdy nie miał kontaktu. Ale nawet w takiej sytuacji musimy pamiętać o tym, że mamy obowiązek, jako potencjalni spadkobiercy, podjąć działania mające na celu ustalenie masy spadkowej. Musimy jednak mieć na uwadze również to, że to my musimy przed sądem udowodnić, że dołożyliśmy należytej staranności w ustaleniu składu masy spadkowej. I że pomimo tych działań nie mogliśmy wiedzieć o długach spadkodawcy. Tylko w takiej sytuacji sąd będzie mógł zatwierdzić nasze oświadczenie o odrzuceniu spadku.

uchylenia się od skutków prawnych

Trzeba działać szybko, bo może minąć termin 

Na złożenie do sądu wniosku o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie mamy rok. Rok od momentu, w którym wykryliśmy, iż działaliśmy pod wpływem błędu. Kiedy najczęściej dochodzi do wykrycia takiego błędu? Zazwyczaj w momencie, kiedy otrzymujemy wezwanie do zapłaty od wierzyciela spadkodawcy.

Jeśli masz wątpliwości związane z możliwością uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, to zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Poszerz swoją wiedzę o prawie spadkowym

To już ostatni artykuł z serii, pt. ,, Prawo spadkowe – co muszę wiedzieć, żeby nie miało przede mną tajemnic”. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o prawie spadkowym, to zapraszam do lektury innych artykułów z serii:

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe

Zachowek w pytaniach i odpowiedziach

Czy na pewno wiesz, jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Masz możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę