Uprawianie sportu a koronawirus – najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów

uprawianie sportu1

Uprawianie sportu a koronawirus – najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów

Uprawianie sportu w czasach zagrożenia epidemicznego zmieniło się o 180 stopni i zostało w dużym stopniu ograniczone, przede wszystkim w kwestii korzystania z szeroko rozumianej infrastruktury sportowej. Takiej jak choćby siłownie, czy baseny. Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w pewien sposób ,,luzuje” wprowadzone wcześniej zakazy i obostrzenia.

Uprawianie sportu – co się zmieniło w związku z najnowszymi regulacjami prawnymi?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło kolejne regulacje dotyczące uprawiania sportu w czasach zagrożenia epidemicznego.

Wskazane rozporządzenie stanowi, że nadal do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo ) oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0). Rozporządzenie wprost stanowi, że dotyczy to w szczególności działalności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki.

Rozporządzenie wprowadza wyłączenia od zakazu prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej

Jednakże to czasowo ograniczenie prowadzenia wskazanej powyżej działalności zostało wprowadzone z wyłączeniem:

A. czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu,

B. działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:

– na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,

– na kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,

– na polach golfowych, przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego,

– przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie,

– na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału publiczności,

– na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym – bez udziału publiczności,

C. działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej, przy czym na każdym parkurze lub rozprężarni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tego parkuru lub rozprężarni, z wyłączeniem ich obsługi.

uprawianie sportu1

Masz wątpliwości? Nie wahaj się pytać

Jeśli masz jakieś pytania związane ze swoją sytuacją prawną w dobie zagrożenia epidemicznego, chętnie na nie odpowiem. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Uprawianie sportu a koronawirus – najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę