Ustanowienie pełnomocnika z urzędu – to może być rozwiązanie dla Ciebie

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu – to może być rozwiązanie dla Ciebie

Jesteś uczestnikiem postępowania cywilnego? Twoja sytuacja finansowa nie pozwala Ci na poniesienie kosztów ustanowienia pełnomocnika? Rozwiązaniem dla Ciebie może być złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

W mojej blogowej Strefie Klienta staram się przybliżać Czytelnikom sądowo-prawniczy świat i jego często zawiłe procedury. Chcę sprawić, żeby stał się on bardziej znany i tym samym mniej przerażający. Idea bloga zrodziła się, m.in. z chęci szerzenia idei prawa do sądu i odczarowania świata, który dla wielu osób jawi się jako daleki i niedostępny.

Dzisiaj chciałabym poruszyć temat pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym. Jest to temat, o którym czasem niełatwo mówić, ponieważ wiąże się z finansami. A wszyscy wiemy, jak trudno jest o nich rozmawiać.

Może się jednak okazać, że ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest jedyną możliwością skorzystania z profesjonalnej pomocy w cywilnym postępowaniu sądowym, którego jesteś stroną.

Kto może wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

O ustanowienie pełnomocnika z urzędy może wnosić strona, która jest zwolniona z kosztów sądowych w całości lub części. Jednakże również osoba fizyczna niezwolniona od kosztów sądowych może się o to ubiegać. Pod warunkiem, że złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Jak złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Taki wniosek należy złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno. Strona może go złożyć na piśmie do sądu (listem poleconym lub w Biurze Obsługi Interesanta), w którym sprawa się toczy lub ustnie do protokołu rozprawy.

Bardzo ważne jest, żeby do wniosku załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, w którym szczegółowo opiszesz swoją sytuację rodzinną i finansową. Takie oświadczenie należy sporządzić według ustalonego wzoru (na sądowym formularzu). Formularz powinien być wypełniony niezwykle skrupulatnie, ponieważ to na jego podstawie sąd będzie oceniał sytuację finansową wnioskującego i decydował o zasadności ustanowienia pełnomocnika z urzędu. W takim wniosku można imiennie wskazać adwokata lub radcę prawnego. Warto również załączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu (np. dowody wpłaty, faktury, etc.).

ustanowieniepełnomocnikazurzędu

Co mogę zrobić, jeśli sąd oddalił mój wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Na postanowienie oddalające wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu przysługuje zażalenie. Termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia o odmowie do sądu, który wydał to postanowienie.

Należy pamiętać, że w przypadku oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu strona nie może ponownie domagać się ustanowienia pełnomocnika, powołując się na te same okoliczności (te, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku). Ponowny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędy, oparty na tych samych podstawach faktycznych, podlega odrzuceniu. I na takie postanowienie o odrzuceniu wniosku nie przysługuje zażalenie.

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości związane z procedurą ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym.

Zachęcam również do lektury innych artykułów znajdujących się w Strefie Klienta:

Jak zachować się w sądzie?

5 kroków do tego, żeby bezboleśnie przetrwać zeznawanie jako świadek

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Reforma procedury cywilnej – o co tyle szumu?

Postępowanie w sprawach gospodarczych, czyli jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości sądowej – cz. 1

Postępowanie w sprawach gospodarczych, czyli jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości sądowej – cz. 2

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu – to może być rozwiązanie dla Ciebie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę