Zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem – 3 najczęściej zadawane pytania

zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem – 3 najczęściej zadawane pytania

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem (bardziej fachowo wirusem COVIS-19) od 16 do 25 marca zawieszone są zajęcia w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych). Z oczywistych względów wiąże się to z dużymi utrudnieniami dla rodziców.

Wiele osób stanęło twarzą w twarz z koniecznością zapewnienia opieki swoim dzieciom z związku z zamknięciem placówki oświatowej. Całkiem zrozumiałe jest, że te osoby mają wątpliwości, czy rodzicom przysługuje zasiłek związany z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na 3 najczęściej zadawane pytania dotyczące tego problemu.

1. Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

O zasiłek opiekuńczy może ubiegać się zarówno mama, jak i tata (ale tylko, jeżeli rodzice nie mają innej osoby z rodziny, z którą mogą zostawić dziecko). Jednak rodzice muszą zdecydować, które z nich skorzysta z tego uprawnienia, ponieważ zasiłek opiekuńczy może być wypłacony tylko jednej osobie.

O przyznanie zasiłku może ubiegać się zarówno osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, np. osoba zatrudniona na umowę o pracę, ale też osoba, która składkę na, tzw. chorobowe płaci dobrowolnie. Czyli, np. osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

2. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy i za jaki okres przysługuje?

Zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia. Jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy spowodowany koniecznością opieki nad dzieckiem, również za dni wolne od pracy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest to 80% podstawy wymiaru składki ZUS.

Należy pamiętać, iż zasiłek przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wymiar zasiłku jest niezależny od ilości dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem, np. przedszkola.

Ogólny limit przysługujący na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14 wynosi 60 dni. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do tego okresu.

3. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zasiłek?

Chęć skorzystania z zasiłku należy zgłosić do pracodawcy. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy taki fakt zgłosić do ZUS. Najlepiej poinformować o tym jak najwcześniej – wypłata zasiłku uzależniona jest od złożenia oświadczenia o chęci pobrania zasiłku.

Jeśli masz wątpliwości związane z najnowszymi regulacjami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem, to zapraszam do kontaktu.

Zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem – 3 najczęściej zadawane pytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę