Czy pozostawanie w związku małżeńskim komplikuje odwołanie darowizny?

darowizny

Czy pozostawanie w związku małżeńskim komplikuje odwołanie darowizny?

Często zdarza się, że małżonkowie wspólnie darują innej osobie, np. nieruchomość. Albo że obdarowanymi są właśnie wspólnie małżonkowie. Czy taka sytuacja komplikuje odwołanie darowizny?

Odwołanie darowizny to temat, który już pojawił się na moim blogu. Tydzień temu opisywałam, jakie przesłanki muszą zajść, żeby w ogóle można było odwołać darowiznę. Zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się z tym artykułem (kliknij tutaj, żeby przejść do artykułu). Dzisiaj chciałabym przybliżyć temat odwołania darowizny, w sytuacji gdy darczyńcami lub obdarowanymi są małżonkowie.

Jeśli małżonkowie są obdarowanymi

Często zdarza się, że małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej otrzymują darowiznę. Darczyńca może zadecydować,  że darowizna zasili ich majątek wspólny. Czy taka sytuacja powoduje komplikacje, gdy zaistnieją przesłanki do odwołania darowizny? Odpowiedzi na to pytanie może nam dostarczyć orzecznictwo sądów. Jednakże są w nim zauważalne pewne rozbieżności. Według dominującego obecnie poglądu odwołanie darowizny w stosunku tylko do jednego z małżonków powoduje, że rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych. Co to oznacza dla darczyńcy? Pozwala mu żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał. Gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału.

Gdy to małżonkowie darują coś komuś innemu

Co jednak się dzieje w sytuacji odwrotnej? Czyli wtedy. gdy małżonkowie podarowali coś ze swojego majątku wspólnego. I chcą teraz darowiznę odwołać. Również w tym przypadku nie możemy mówić o jednolitym stanowisku w wyrokach sądowych, to co do zasady przyjmuje się, że odwołanie tylko przez jednego z małżonków darowizny wchodzącej w skład majątku wspólnego jest możliwe dopiero po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Powoduje to, że dopóki ta wspólność trwa, małżonkowie mogą dokonać odwołania darowizny wyłącznie wspólnie.

Czy pozostawanie w związku małżeńskim komplikuje odwołanie darowizny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę