Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska świadczy usługi w zakresie doradztwa i reprezentacji Klientów w postępowaniach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach, m.in.:

  • zniszczonego mienia
  • wypadków komunikacyjnych (w tym, m.in. zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów pojazdu zastępczego, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji zwrot kosztów dojazdów, świadczenia za pogorszenie widoków na przyszłość)
  • zalania mieszkania
  • błędów medycznych (diagnostycznych, terapeutycznych)
  • śmierci osoby najbliższej (w tym. m.in. zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne, zwrotu kosztów budowy pomnika)
  • upadków na oblodzonych/nieodśnieżonych nawierzchniach
  • wypadków podczas zajęć sportowych

Kancelaria reprezentuje Klienta na wszystkich etapach spraw, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń, jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W Państwa imieniu możemy zgłosić szkodę do właściwego Zakładu Ubezpieczeń i pomożemy Państwu przejść przez trudy postępowania likwidacyjnego, a w przypadku braku satysfakcjonującego odszkodowania na tym etapie – przez trudny etap postępowania sądowego.

Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko krajowym Zakładom Ubezpieczeń, jak również przeciwko zagranicznym Zakładom Ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług Kancelaria podejmuje w Państwa imieniu wszelkie czynności prawne zmierzające do uzyskania odszkodowania w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu rozmiarowi szkody oraz oferuje Państwu wsparcie i doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Przewiń na górę