Odrzucenie spadku za dziecko

odrzucenie spadku za dziecko

Odrzucenie spadku za dziecko

Odrzucenie spadku za dziecko to kwestia, która często dostarcza rodzicom sporo problemów po tym, jak już sami spadek odrzucili. I byli przekonani, że ich kłopoty z niechcianym spadkiem się skończyły. Dowiedz się, co zrobić, żeby odrzucić spadek za dziecko w prawidłowy sposób.

Jeśli stajesz przed problemem związanym z odrzuceniem spadku za Twoje małoletnie dziecko, to znajdujesz się w odpowiednim miejscu. Dowiedz się, jakich formalności musisz dopełnić, żeby Twoje dziecko nie miało w przyszłości problemów finansowych związanych ze spadkiem.

Jak się do tego zabrać?

O tym, jak odrzucić spadek we własnym imieniu, pisałam w poprzednim artykule. Ale jak to zrobić, kiedy spadek muszą odrzucić małoletnie dzieci, które nie mogą jeszcze działać we własnym imieniu?

Konieczne jest wtedy działanie rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dziecka. Procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka jest trochę bardziej rozbudowana niż odrzucenie spadku w imieniu własnym. Tutaj też trzeba pamiętać o zachowaniu ustawowych terminów!

Procedura odrzucenia spadku za dziecko (oczywiście tylko dziecko małoletnie) dzieli się na 2 etapy:

  • w pierwszej kolejności należy złożyć (do właściwego sądu rodzinnego) wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – taką czynnością w tym wypadku będzie odrzucenie spadku
  • po otrzymaniu sądowego zezwolenia należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka

Skąd wynika obowiązek uzyskania zgody Sądu na odrzucenie spadku za dziecko?

Obowiązek uzyskania zgody sądu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego wynika z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Na odrzucenie spadku w imieniu dziecka rodzic ma 6 miesięcy od chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku we własnym imieniu lub od chwili otwarcia spadku (jeśli dziecko dziedziczy bezpośrednio po spadkodawcy). Terminu tego trzeba bezwzględnie pilnować. Dlaczego? Ponieważ jego przekroczenie będzie skutkować uznaniem spadku za przyjęty przez dziecko z dobrodziejstwem inwentarza.

odrzucenie spadku za dziecko

Garść formalności

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka rodzic składa do sądu opiekuńczego, właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka (w braku miejsca zamieszkania odpowiedni jest sąd opiekuńczy miejsca pobytu dziecka). Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł. W ramach jednego wniosku można prosić sąd o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu więcej niż jednego dziecka.

Wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić i udokumentować. Postępowanie w tej sprawie kończy się wydaniem przez sąd postanowienia.

Dopiero po uzyskaniu z Sądu prawomocnego odpisu postanowienia zezwalającego na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, rodzic może udać się do sądu lub notariusza celem złożenia tegoż oświadczenia.

Jak liczyć termin?

W orzecznictwie sądów jeszcze jakiś czas temu ścierały się dwa stanowiska.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, złożenie do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego oświadczenia nie ma wpływu na bieg terminu określonego w art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego, czyli teoretycznie ze wszystkimi formalnościami musimy się zmieścić w tych 6 miesiącach.

Pojawiło się też stanowisko przeciwne, łagodzące rygoryzm terminu zawitego, z tym że rozbieżnie wskazuje się na możliwość stosowania przez analogię przepisów o przerwie lub zawieszeniu terminów przedawnienia roszczeń, co budziło wiele wątpliwości.

Wobec takich rozbieżności Sąd Najwyższy w dniu 22 maja 2018 r. podjął uchwałę, która ostatecznie rozwiała wątpliwości. O tym, jaka jest treść tej uchwały przeczytasz w jutrzejszym wpisie na profilu facebook Kancelarii pod tym linkiem.

Odrzucenie spadku za dziecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę