Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem a zagrożenie koronawirusem

realizacja kontaktów

Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem a zagrożenie koronawirusem

Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem w dobie zagrożenia epidemicznego. Obecna sytuacja jest bardzo trudna i niepewna dla wszystkich rodziców, którzy z uwagi na rozstanie wychowują dzieci osobno. Po każdej ze stron pojawia się wiele pytań i wątpliwości.

Apeluję do rodziców, którzy rozstali się i teraz osobno sprawują opiekę nad dziećmi, by w tym wyjątkowo trudnym czasie okazali sobie wyrozumiałość i nie przysparzali dzieciom dodatkowych cierpień. Niestety, w ostatnich tygodniach otrzymuję zgłoszenia w sprawie ograniczania kontaktów z dzieckiem przez rodzica drugiemu rodzicowi pod pretekstem zagrożenia koronawirusem. Jest to naruszenie prawa.

Stan epidemii i zalecenia władz sanitarnych nie mają wpływu na wykonalność orzeczeń sądowych, a zalecenie unikania kontaktów dotyczy skupisk ludzi i osób obcych. Rodzic uprawniony do kontaktu na podstawie orzeczenia sądowego powinien mieć możliwość realizacji spotkania w sposób określony w orzeczeniu – oczywiście w zgodzie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dziecko lub rodzic objęci są kwarantanną.

A jeśli jeden rodzic ma wątpliwości co do bezpieczeństwa podczas kontaktu dziecka z drugim rodzicem, może zwrócić się do sądu z prośbą o zmianę na czas stanu zagrożenia sposobu realizacji kontaktu, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Sprawy, w których zostały złożone wnioski o zabezpieczenie, są traktowane zgodnie z par. 2 regulaminu urzędowania sądów powszechnych jako pilne i są rozpatrywane mimo ograniczenia rozpoznawania innych spraw.

Taki apel Rzecznika Praw Dziecka pojawił się na profilu Rzecznika na facebooku w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem znacząco wpływa na wiele aspektów życia rodzinnego. W tym kwestię realizowania przez rodziców kontaktów z dzieckiem, w sytuacji gdy rodzice mieszkają osobno. W normalnych warunkach sprawy rodzinne są sprawami o ogromnym ładunku emocjonalnym i mogą powodować wiele konfliktów. Które nierzadko mają swój finał na sali sądowej. Stan zagrożenia epidemicznego niestety często takie konflikty dodatkowo eskaluje. Tym samym na tle dotychczasowych sporów powstają kolejne. I pojawiają się nowe pytania i wątpliwości po stronie każdego z rodziców.

Czy postanowienia sądowe w zakresie realizacji kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem nadal obowiązują?

Należy podkreślić, iż na ten moment nie ma żadnych podstaw prawnych, które pozwalałyby na stwierdzenie, że w związku z zagrożeniem koronawirusem przestają obowiązywać postanowienia sądów do co realizacji osobistych kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Dotyczy to nie tylko postanowień prawomocnych, ale również nieprawomocnych, lecz natychmiast wykonalnych – wydanych w trybie zabezpieczenia. Tym samym w przypadku, gdy takie postanowienie do tej pory obowiązywało, to i w obecnych okolicznościach obowiązuje i powinno być przez rodziców respektowane i realizowane.

Oczywiście istnieje możliwość złożenia przez rodzica do sądu wniosku o zmianę kontaktów, jeśli jest to uzasadnione sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym.

Co grozi w przypadku, gdy postanowienia w sprawie kontaktów z małoletnim dzieckiem nie są realizowane?


Brak realizacji postanowień dotyczących realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem, tak jak dotychczas, może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania sądowego przeciwko rodzicowi, który kontaktów nie realizuje. Działa to w obie strony i dotyczy faktu nierealizowania kontaktów zarówno przez rodzica uprawnionego do kontaktów, jak i tego, z którym na co dzień dziecko mieszka.

Takie postępowanie może skutkować nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815, art.59816 i art. 59822 Kodeksu postępowania cywilnego.

Realizacja kontaktów z dzieckiem – czy można jej odmówić w związku z zagrożeniem koronawirusem?

To jedno z najczęściej pojawiających się obecnie pytań. Niestety nie ma na niej jednoznacznej odpowiedzi, która odnosiłaby się do wszystkich spraw. Należy pamiętać, iż każda sprawa wymaga indywidualnej analizy wszystkich okoliczności, szczególnie w tak niepewnej i nieprzewidywalnej sytuacji, z jaką się obecnie wszyscy mierzymy. Wskazuje się, iż odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

Jeżeli jesteś rodzicem, który w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego ma wątpliwości co do realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem, to chętnie odpowiem na wszystkie pytania i dokonam indywidualnej analizy Twojej sprawy. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem a zagrożenie koronawirusem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę