Spis inwentarza i wykaz inwentarza

spis inwentarza

Spis inwentarza i wykaz inwentarza

Jesteś spadkobiercą i przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Warto zadbać o sporządzenie spisu inwentarza albo wykazu inwentarza spadku. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, dlaczego warto to zrobić.  

Spis inwentarza lub wykaz inwentarza warto sporządzić, jeśli przypuszcza, że do spadku wchodzą długi. Niezależnie od tego, czy spadek przyjmujesz z dobrodziejstwem inwentarza z mocy prawa (czyli dlatego, że nie złożyłeś jakiegokolwiek oświadczenia spadkowego), czy dlatego, że złożyłeś oświadczenie o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co to oznacza?

W jednym z poprzednich artykułów wyjaśniałam, jakie opcje przyjęcia lub odrzucenia spadku mają potencjalni spadkobiercy – zapraszam do lektury artykułu ,,Czy na pewno wiesz, jak odrzucić spadek?” (żeby przejść do artykułu kliknij na jego tytuł).

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza ważne są konsekwencje tego typu dziedziczenia. Dlaczego? Ponieważ w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Jednakże nie zawsze tak jest. Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.

Czy mam obowiązek sporządzić spis inwentarza lub wykaz inwentarza?

Żaden przepis nie nakłada na spadkobiercę obowiązku sporządzenia spisu inwentarza spadku lub złożenia wykazu inwentarza. Ani też nie określa terminu do wykonania tych czynności. Pamiętaj, że jest to prawo, a nie obowiązek spadkobiercy. Pamiętaj jednak o tym, że już samo przyjęcie spadku otwiera wierzycielom drogę do dochodzenia od spadkobierców długów spadkowych. To w Twoim interesie, jako spadkobiercy, jest zadbanie o uzyskanie spisu inwentarza lub złożenia wykazu inwentarza.

Masz wybór co do metody sporządzenia takiego dokumentu. Możesz:

  • złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika
  • złożyć wykaz inwentarza przez sądem lub przed notariuszem (złożenie wykazu inwentarza jest możliwe jedynie w odniesieniu do spadkodawców zmarłych  po dniu 18.10.2015 r.)

Czy któryś z tych dokumentów jest ważniejszy?

Może się zdarzyć tak, że został sporządzony zarówno spis inwentarza, jak i wykaz inwentarza. W przypadku rozbieżności co do ich treści – zawsze większe znaczenie ma spis inwentarza. Należy pamiętać o tym, że od chwili sporządzenia spisu inwentarza, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni i wykonawcy testamentu spłacają długi spadkowe zgodnie ze spisem inwentarza, a nie wykazem inwentarza.

Co charakteryzuje spis inwentarza, a co wykaz inwentarza?

O szczegółowych regulacjach dotyczących spisu inwentarza i wykazu inwentarza przeczytasz już w następnym artykule na blogu.

Spis inwentarza i wykaz inwentarza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę