Stalking – gdzie szukać pomocy?

stalking

Stalking – gdzie szukać pomocy?

Problem stalkingu staje się coraz powszechniejszy, ale nadal często jest bagatelizowany nawet przez same ofiary, które boją się szukać pomocy. Utarło się, że dotyczy on tylko osób znanych. Ale prawda jest taka, że może on dotknąć każdego z nas.

Czym właściwie jest stalking?

Kodeks karny penalizuje przestępstwo stalkingu w art. 190a:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

,,Uporczywe nękanie” brzmi jednak dosyć mało konkretnie. Czym ono jest?

Przejawem nękania będzie, np. wykonywanie głuchych telefonów, wyczekiwanie pod domem/pracą ofiary, wysyłanie niechcianych sms-ów. Czy nawet takie z pozoru niewinne zachowanie, jak dawanie prezentów (jeśli ofiara codziennie znajduje na swojej wycieraczce prezent od niechcianego ,,adoratora” to zdecydowanie może wzbudzić to w niej poczucie zagrożenia).

Uporczywość oznacza, iż takie zachowanie sprawcy musi cechować się wielokrotnością, pewną systematycznością, czy nagminnością.

Dowiedz się więcej

Więcej o tym, czym jest stalking i jak reagować, gdy ktoś nas prześladuje, dowiesz się z rozmowy ze mną, która miała miejsce 7 listopada w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej podczas audycji ,,Radiogrzałka” prowadzonej przez Justynę Lesiak:

Tu znajdziesz link do rozmowy

Stalking – gdzie szukać pomocy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę