Czym jest przyczynienie się poszkodowanego do wypadku?

przyczynienie

Czym jest przyczynienie się poszkodowanego do wypadku?

Ubezpieczyciel obniżył Twoje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, ponieważ uznał, że doszło do przyczynienia się po Twojej stronie do powstania wypadku? Poniżej dowiesz się, czym jest przyczynienie. I co można zrobić, jeżeli ubezpieczyciel zgłasza wobec Ciebie taki zarzut.

Przyczynienie się poszkodowanego to jeden z najczęściej podnoszonych przez Zakłady Ubezpieczeń zarzutów wobec osób poszkodowanych. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, to może się okazać, że zadośćuczynienie i odszkodowanie będą dużo mniejsze niż się spodziewaliśmy. Pamiętaj jednak, że nie zawsze tak to się musi skończyć.

Czym jest przyczynienie się poszkodowanego?

To taka sytuacja, w której osoba poszkodowana, np. w wypadku komunikacyjnym, ma wpływ na zaistnienie lub rozmiar wypadku i powstałe w związku z tym szkody. Zdarza się, że poszkodowani swoim lekkomyślnym zachowaniem stwarzają niebezpieczną sytuację. Tym samym takie osoby przyczyniają się do wypadku.

Artykuł 362 kodeksu cywilnego stanowi, że:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Oznacza to, że osoba poszkodowana jest niejako współwinna wypadkowi.

Co może zostać uznane za przyczynienie się?

Za ,,współwinnego” może zostać uznana osoba, która przykładowo:

  • kieruje samochodem i jednocześnie pisze smsy
  • prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu
  • wyprzedzanie ,,na trzeciego”
  • porusza się samochodem z nadmierną prędkością
  • nie zapina pasów bezpieczeństwa

Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie przykładowa lista zachowań, które mogą zostać uznane za przyczynienie się poszkodowanego do:

  • powstania szkody

lub

  • zwiększenia jej rozmiaru

Stopień przyczynienia

Aby przyczynienie mogło wpłynąć na prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia i ich wysokość, niezbędne jest jednak ustalenie stopnia przyczynienia oraz związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a powstałą szkodą.

Co to oznacza? Oznacza to, że można obniżyć odszkodowanie/zadośćuczynienie jedynie wtedy, kiedy jeśli istnieje związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a powstaniem szkody. Należy również zbadać, w jakim stopniu poszkodowany się przyczynił do szkody. Wyraża się to w procentach.

Jakie mogą być konsekwencje uznania, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru?

Zazwyczaj Zakład Ubezpieczeń nie bada tego rodzaju związku, skupia się na niewłaściwym zachowaniu osoby poszkodowanej i uznaje to za wystarczający powód obniżenia odszkodowania albo nawet całkowitej odmowy jego wypłacenia. W takiej sytuacji warto zawalczyć o to, żeby odszkodowanie/zadośćuczynienie nie było obniżone. Można to zrobić już na etapie postępowania likwidacyjnego. Może się jednak okazać, że konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową.

Walczysz o odszkodowanie/zadośćuczynienie?

Jeśli Twoje żądanie wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia spotkało się z odmową sprawcy zdarzenia lub Zakładu Ubezpieczeń, to nie jest to jeszcze sprawa stracona. Zawsze warto na nowo przeanalizować sprawę i jej okoliczności. Jeśli chcesz nawiązać kontakt z moją Kancelarią, to wszystkie dane znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Zachęcam Cię również do zapoznania się z pozostałymi artykułami mojego autorstwa znajdującymi się na blogu dotyczącymi spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

Przedawnienie roszczeń – pamiętaj o terminach, po ich upływie możesz nie móc uzyskać zadośćuczynienia lub odszkodowania!

Przerwanie biegu przedawnienia – czy w ogóle jest możliwe?

Jak wysokiego zadośćuczynienia mogę się domagać po wypadku?

Czym jest przyczynienie się poszkodowanego do wypadku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę