Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka

Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka

Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka – Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. (III CZP 7/19)

Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w odniesieniu do postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oznacza, iż z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny?​

Kilka tygodni temu na blogu ukazały się artykuły dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, w tym artykuł opisujący możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej:

Ustawowa wspólność majątkowa a majątki osobiste małżonków – to warto wiedzieć już przed ślubem

Rozdzielność majątkowa – wszystko, co powinniście wiedzieć, a nie do końca wiecie, gdzie szukać odpowiedzi

Mogliście w nich przeczytać również o tym, kiedy rozdzielność majątkowa powstaje między małżonkami z mocy prawa (ex lege). Jedną z sytuacji, w której mamy do czynienia z powstaniem rozdzielności ex lege jest ogłoszenie upadłości jednego z małżonków.

Nad tą kwestią pochylił się również Sąd Najwyższy, odpowiadając, w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2019 r., na pytanie:

Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w odniesieniu do postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oznacza, iż z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny?​

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę